Work package 3

Speciale functie van waterstof in de grensoverschrijdende systeemintegratie

Om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te bewaken moet er voldoende buffercapaciteit zijn. Daarnaast is het nodig om over langere termijn opslagmogelijkheden van elektriciteit te kunnen beschikken om regionaal vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar af te stemmen.

In werkpakket 3 wordt onderzocht hoe conversie in waterstof een rol kan spelen in een grensoverschrijdende energiemarkt en energiemanagement.