Work package 2

Er wordt een model (computersimulatie) van een grensoverschrijdend energievoorzieningssysteem Emmen-Haren ontwikkeld, waarmee de energiescenario’s kunnen worden beoordeeld. Het omvat een basismodel, aanpassingen en beoordelingen van het model aan de hand van verschillende parameters en de conceptgerichte integratie van technologieën voor opslag.

In werkpakket 2 werken de Hochschule Osnabrück, Universiteit Twente, Agrowea en NAM.

Conceptintegratie van opslagtechnologieën
Energieopslag is een essentieel in de ondersteuning van de overgang naar een CO-vrij elektriciteitsnet. Energieopslagsystemen zijn van belang om de energieopwekking veilig te stellen en de verspreiding van hernieuwbare energie voor de energievoorziening te waarborgen. De overgang naar een CO₂-reducerende stroomvoorziening is ondenkbaar zonder stabiele en flexibele systemen die hernieuwbare energieopwekking en energieverbruik synchroniseren. Energieopslagsystemen zijn belangrijk voor de levering van flexibiliteitsdiensten op alle niveaus van het elektriciteitsnetwerk, omdat ze de transmissie- en distributienetwerken efficiënter maken.

Een van de mogelijkheden van energieopslag – vooral op het gebied van elektromobiliteit – is de lithium-ionenbatterij. Een eerste volledig commercieel lithium-ionenergieopslagsysteem in combinatie met een windpark is al geïmplementeerd op de Faeröer.


Onderzoeks- en ontwikkelingsproject voor de stabilisatie van windenergie
In het kader van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject voor de stabilisatie van windenergie plant Agrowea een burgerwindpark in Haren dat is aangesloten op een opslagveld (cec), dat niet alleen bijdraagt aan de zelfvoorziening van de stad Haren via de berekende 180.000 MWh, maar ook zorgt voor de stabilisatie van overtollige elektriciteit op piekmomenten via twee nieuwe opslagunits. Een batterijopslagsysteem bestaande uit lithium-ionbatterijen met een vermogen van 4 MW en een capaciteit van 4 MWh is bedoeld om op korte termijn pieken en dalen te onderscheppen en zo de toevoer van het park naar het net te stabiliseren. Bovendien moet een elektrolyser met een vermogen van 2+2 MW het overschot aan elektriciteit omzetten in waterstof en aan het aardgasnet leveren, naast de opslag op korte termijn. Een energiemanagementsysteem moet de opslag voor de zelfvoorziening van de stad Haren in de toekomst optimaliseren.


Energie als uitgangspunt voor de bevordering van een integrale grensoverschrijdende territoriale ontwikkeling
Onder het motto “Cross-border Opportunities of the Energy Turnaround” is Agrowea een integraal onderdeel van het SEREH project, dat zich richt op een duurzame energievoorziening binnen de grensregio van Duitsland en Nederland.

Door de ontwikkeling van een regionale, grensoverschrijdende energie-uitwisseling met behulp van intelligente netbeheer, moet de opbrengst van de regionaal geproduceerde energie ook in de regio blijven en mogelijk ook de vorming van energiegemeenschappen bevorderen. De economische factor van de energievoorziening tegen gunstige prijzen, die in de toekomst nog belangrijker zal worden, speelt ook een belangrijke rol in het project. Want om de klimaatverandering tegen te gaan worden marktinstrumenten als Co₂-pricing onder economen niet als alternatief beschouwd.


Vooruitblik
Naast de ongetwijfeld bestaande fysische, chemische en technische mogelijkheden is het duidelijk een kwestie van politieke wil om de opwarming van de aarde met 1,5 graden Celsius tegen het einde van de eeuw een halt toe te roepen. Op dit moment zijn zowel Duitsland als Nederland nog ver verwijderd van de doelstellingen van de Wereldklimaatconferentie.

Agrowea ziet SEREH als een stap in de goede richting om een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd op regionaal niveau aan te pakken. De integratie van opslagtechnologieën in vluchtige hernieuwbare energiebronnen kan een voorbeeld zijn van hoe een markteconomie op een duurzame, klimaatvriendelijke manier kan interageren met kennis.