Work package 1

Analyse van de energetische uitgangssituatie en scenario-ontwikkeling

Het resultaat van werkpakket 1 is drie tot vijf verschillende scenario’s voor 2030, die bij de stakeholders in de regio een hoge graad van acceptatie hebben.

  • De huidige elektriciteitsvoorziening in Emmen en Haren wordt in kaart gebracht.
  • Winstprognoses voor de windmolenparken Fehndorf Lindloh en Zwartenbergerweg.
  • Scenario ontwikkeling