23 mei 2019

SEREH: hoe grensoverschrijdende samenwerking lokale voordelen kan hebben

Siegbert van der Velde, projectleider voor het SEREH project en Melinda Loonstra, beleidsadviseur energie en duurzaamheid, zijn geïnterviewd door Jos Pees en Erwin de Pagter van Europa Decentraal.

Een voorbeeld van innovatief energiebeleid met behulp van Europees geld is SEREH: Smart Energy Region Emmen Haren. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen en de Duitse gemeente Haren moet mogelijk maken dat beide gemeenten optimaal profiteren van lokaal opgewekte duurzame energie. De samenwerking met Haren is tot stand gekomen vanuit het wederzijds besef dat de twee gemeenten elkaar nodig hebben voor het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen. Europa decentraal sprak met projectleider Siegbert van der Velde en beleidsadviseur energietransitie Melinda Loonstra over dit project.

Wat is SEREH?
“SEREH is een project dat de mogelijkheden onderzoekt om op regionaal niveau grensoverschrijdend energie uit te wisselen. Sinds 2015 zijn we aan het bekijken of we tot projectontwikkeling kunnen komen met de stad Haren (Duitsland), hier net over de grens. Er ligt nu een innovatief concept dat we proberen te concretiseren, onder meer met behulp van een subsidie uit het INTERREG Deutschland-Nederland programma.

Dit project is gestoeld op drie pijlers: juridisch, technisch en economisch. Welke mogelijkheden biedt de wetgeving voor grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit? Welke technische toepassingen moeten ingezet worden om deze uitwisseling mogelijk te maken? En welke maatregelen moet je nemen om te zorgen dat de lokale economie profiteert van dit project? Het streven is dat er uiteindelijk een schop de grond in gaat om een fysieke verbinding te maken tussen Haren en Emmen.

“Het project past in onze ambitie om als gemeente in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat alle energie die we gebruiken ook in de regio wordt geproduceerd en dat de opbrengsten de lokale economie versterken. Door de energieproductie lokaal te houden moeten onze inwoners gaan profiteren van de energietransitie.”

Lees de volledige publicatie op de website van Europa Decentraal.

Ander nieuws