Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft grondige kennis van energierechtelijke en -regelgevende vraagstukken op Europees niveau en op de beide nationale niveaus en onderzoekt het juridische kader van een grensoverschrijdende energievoorziening.

Het juridisch onderzoek voor SEREH wordt uitgevoerd door het Groningen Centre of Energy Law (GCEL) binnen de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Groningen Centre of Energy Law co├Ârdineert al het rechtswetenschappelijke onderzoek dat betrekking heeft op (onderdelen van) de energiesector. Dit onderzoek strekt zich uit tot de gehele energieketen. Het omvat onder meer de wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en de bescherming van zowel het klimaat als de consument.

Naast het onderzoek biedt het Groningen Centre of Energy Law ook onderwijs op verschillende niveaus aan. Het onderwijsprogramma omvat zowel een master als ook postacademisch onderwijs gericht op Nederlands en internationaal level. Kijk voor meer informatie over onderzoek en onderwijs op de website van Rijksuniversiteit Groningen.

>> Flyer van de RUG over het SEREH project

 

Werkpakket waarin deze partner actief