19 oktober 2020

Mogelijkheden en beperkingen op het gebied van de huidige Europese wet- en regelgeving

Analyse van het huidige (Europese) juridische kader voor grensoverschrijdende energiemarkten.

University of Groningen, Faculty of Law Groningen Centre of Energy Law en Sustainability
Dr. Lea Diestelmeier and prof. dr. Martha M. Roggenkamp

Met het SEREH-project willen we een grensoverschrijdende interne energiemarkt tot stand brengen. Hernieuwbare energiebronnen worden aangewend en moeten zorgen voor een regelmatige energievoorziening. De relevante bepalingen van de EU-wetgeving zijn in kaart gebracht voor SEREH. De energiesector is gebonden aan sectorspecifieke EU wetgeving. Denk aan wetgeving voor producenten, DSO’s en TSO’s, grensoverschrijdende handel en consumenten. De mogelijkheden en de beperkingen van het huidige rechtskader vindt u in het volledige rapport.

Er zijn vijf verschillende scenario’s voor elektriciteit en waterstof in kaart gebracht.

Twee belangrijke punten hierin zijn:

  • Van welk type aansluiting wordt uitgegaan (gas of elektriciteit);
  • En met welk doel (opslag, grensoverschrijdende uitwisseling, gebruik door specifieke consumenten, waterstofproductie).

De juridische analyse van ieder scenario geeft de mogelijkheden en beperkingen aan. De beperkingen worden vertaald in aanbevelingen voor het verder ontwikkelen of aanpassen van het EU-rechtskader om SEREH te kunnen laten slagen.

Hieronder de belangrijkste bevindingen. Aanbevolen wordt deze op Europees niveau op te pakken:

  • Er zijn verschillende distributienettarieven die de uitwisseling van energie lastig maken. Een officieel gepubliceerd EU-document dat flexibiliteit stimuleert kan hierin helpen.
  • Breng in kaart welke redenen er zijn voor de terughoudendheid om samen te werken, dit geldt met name voor gezamenlijke projecten van twee regio’s (in dit geval Emmen en Haren Ems). Biedt ook oplossingen voor het wegnemen van de belemmeringen, waarbij de nadruk kan komen te liggen op lokale voordelen en het verminderen van systeemkosten.
  • Onderzoek of er subsidieregelingen mogelijk zijn om duurzame energie op te wekken door producenten uit andere regio’s. De focus komt te liggen op de potentie van de grensregio’s en grensoverschrijdende projecten.
  • Om Citizen Energy Community’s mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het gebruik van het energiesysteem, winstverdeling en de mogelijkheden om over de grenzen heen samen te werken.
  • Meer onderzoek is nodig naar alternatieve decentrale energiesystemen en het Europese potentieel ervan.
  • De kwaliteitsnormen voor gas moeten op EU-niveau worden gestandaardiseerd.
  • Door verschillende wetgeving omtrent gas en elektriciteit is er onduidelijkheid over de exploitatie en het eigendom van opslagfaciliteiten. Dit moet worden weggenomen.

 >> Volledig rapport van de RUG

Het rapport is een onderdeel dat opgeleverd is voor workpackage 4, delivarable WP 4.1.1.

Ander nieuws