Documenten

Belangrijke documenten

Factsheet SEREH

Projectvisualisatie SEREH

Studies

Position paper RUG – oktober 2019
In oktober 2019 publiceerde de RUG een position paper, waarin  de kansen en belemmeringen voor het SEREH project voor de ‘citizen energy communities’ in kaart zijn gebracht.

Organizing a Cross-Border Trade of Regional and Civic Energy:
Prerequisites and Possibilities for the Dutch ‐ German Project
Smart Energy Region Emmen ‐ Haren

Masterthesis Sebastian Rohe ‐ Universität Oldenburg