8 November 2018

Europese subsidie voor grensoverschrijdend energieproject

Het grensoverschrijdende project Smart Energy Region Emmen-Haren (SEREH) krijgt ruim € 1 miljoen Europese subsidie vanuit het Interreg programma. Met deze subsidie kunnen de projectpartners verder werken met het vormgeven van de eerste grensoverschrijdende energieregio in Europa.

Stadt Haren (Ems) en de gemeente Emmen willen de energievoorziening in beide gemeenten met elkaar verbinden. Met een grensoverschrijdende verbinding kunnen de vraag en het aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit beter op elkaar worden afgestemd. Ook kan waterstof worden geproduceerd uit overschotten duurzame elektriciteit en worden uitgewisseld. Op die manier ontstaat een regionale energiemarkt waarin de regio Emmen-Haren kan profiteren van prijsverschillen van duurzame energie en sneller kan verduurzamen met lagere systeemkosten.

“Met de toegekende subsidie kunnen we een stap te maken als voorbeeldregio voor energietransitie in Europa.”, aldus wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen. Emmen en Haren willen de verbinding van het elektriciteits- en gasnet realiseren in de vorm van een grensoverschrijdend windpark op de locatie Zwartenbergerweg-Fehndorf Lindloh.

Projectpartners
De gemeente Emmen en Stadt Haren werken voor SEREH samen met de Hochschule Osnabrück, Universiteit van Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Agrowea, NAM, netbeheerder Westnetz, windturbine fabrikant Enercon en ontwikkelaar Raedthuys. Met een begroting van ongeveer € 1,5 miljoen moeten eind 2020 de eerste resultaten opgeleverd worden. De subsidie wordt verstrekt door het Interreg programma, land Niedersachsen, de Nederlandse rijksoverheid en de provincie Drenthe.

Uniek project
Nog nergens in Europa is een energievoorziening gerealiseerd waarin de vraag en het aanbod van duurzame energie grensoverschrijdend op elkaar kan worden afgestemd. Er is onderzoek nodig om de juridische, economische en technische randvoorwaarden te bepalen. Ook moeten er nieuwe concepten worden ontwikkeld voor grensoverschrijdend energiebeheer en prijsvorming. De komende twee jaar worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd en concepten ontwikkeld waarmee de slimme energieregio Emmen-Haren kan worden gerealiseerd.

Ander nieuws